Untitled Document
Drukuj

Opis bibliograficzny

Marek Pikuła. Opublikowano w Pomoce

Opis bibliograficzny – zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności niezbędny do zidentyfikowania dokumentu – książki, rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu elektronicznego na płycie lub w Internecie.

 • Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkami. Możliwa jest również inna interpunkcja. Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
 • Tytuł - jeśli wykaz jest drukowany - powinien być pisany kursywą.
 • Skróty używane do wydania: popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz. poszerz.
 • ISBN – International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – 10-cyfrowy, w nowszych 13-cyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce
 • W OPISACH OBOWIĄZKOWE SĄ ELEMENTY PODKREŚLONE!!!!

1. Opis bibliograficzny dla książki 1, 2 lub 3 autorów

 • Autor (nazwisko i imię), Tytuł, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN

(autorów oddzielamy przecinkami)

np. Szekspir Wiliam, Hamlet, wyd.12 popr., Warszawa, PIW, 1976, ISBN 83-95-12001-6

np. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Integracja europejska: Rozwój rynków, wyd. 2 zmien. i uzup., 2002, ISBN 83-01-13595-6

2. Opis dla książki więcej niż 3 autorów lub pod redakcją

 • Tytuł, pod red. Imię i Nazwisko redaktora, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN

np. Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, wyd. 8 rozsz., Warszawa, 1981, ISBN 83-85904-38-7

lub

np. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Ireneusz Ihnatowicz (i in.), wyd. 3 popr., 1996, ISBN 83-05-12846-6

3. Opis bibliograficzny fragmentu w książce

 • Autor, Tytuł, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN, zakres stron

np. Polański Edward, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, wyd. 2 zmien., Warszawa,1995, ISBN 83-85904-38-7, s. 37-39

4. Opis bibliograficzny rozdziału książki

 • Autor rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Tytuł książki, Autor książki, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN, oznaczenie tomu, strony

np. Kowalczyk A., Myśli o Rodzinnej Europie, W: Glosariusz od Młodej Polski do Współczesności, pod red. T. Patrzałka, Wrocław, 1995, ISBN ISBN 83-6754-23-56, s. 223-230

np. Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, wybór Marek Wawrzkiewicz, wyd. 5, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999, ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

lub

 • Autor książki, Tytuł książki, wydanie, rok wydania, ISBN, Tytuł rozdziału, numery stron

np. Kochanowski Jan, Fraszki, Wyd. 3 przejrz., 1998, ISBN 83-85904-38-7, Do gór i lasów, s. 113-114

5. Opis artykułu w czasopiśmie

 • Autor artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma" , oznaczenie roku, nr czasopisma, strony

np. Wroński Dariusz, Perły z polskich rzek, „Wiedza i Życie”, 2003, nr 10, s. 56-59

6. Opis dokumentu elektronicznego

Elementy opisu:

 1. Autor
 2. Tytuł
 3. Nośnik w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online]
 4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright, data aktualizacji) - o ile można ustalić
 5. Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
 6. Warunki dostępu (dla dokumentów on-line)

Książka na płycie CD-ROM:

np. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź, Promedia CD, 1998, ISBN 83-7231-3.

Książka w Internecie:

np. Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

Strona www:

np. Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej, [dostęp 4 lutego 2005], dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/.

np. Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków, Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005], dostępny w Internecie: http://www.stary-teatr.Krakow.pl/ramki7.htm

np. Akademia Pedagogiczna (Kraków), Wirtualna historia książek i bibliotek [online], ostatnia aktualizacja 29.10.2002, [dostęp: 13 lutego 2004], dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

np. Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm, ISSN 1509-6726.

np. Morawska Maria, Opis bibliograficzny, W: Biblioteka w Szkole, Forum ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008], dostępny w Internecie, (forum internetowe)

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

Recenzje

Agata Christie „Morderstwo o Orient Expressie”

W pociągu zostaje zamordowany jeden z pasażerów. Okazuje się, że ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem, a był porywaczem i mordercą wielu małych dziewczynek. Każdy pasażer ma alibi. Mimo to wszyscy to potencjalni mordercy. Przecież morderstwa nie mógł dokonać cały pociąg??!!..... Prawda?