Untitled Document
Drukuj

Opis bibliograficzny

Marek Pikuła. Opublikowano w Pomoce

Opis bibliograficzny – zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności niezbędny do zidentyfikowania dokumentu – książki, rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu elektronicznego na płycie lub w Internecie.

 • Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkami. Możliwa jest również inna interpunkcja. Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
 • Tytuł - jeśli wykaz jest drukowany - powinien być pisany kursywą.
 • Skróty używane do wydania: popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz. poszerz.
 • ISBN – International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – 10-cyfrowy, w nowszych 13-cyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce
 • W OPISACH OBOWIĄZKOWE SĄ ELEMENTY PODKREŚLONE!!!!

1. Opis bibliograficzny dla książki 1, 2 lub 3 autorów

 • Autor (nazwisko i imię), Tytuł, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN

(autorów oddzielamy przecinkami)

np. Szekspir Wiliam, Hamlet, wyd.12 popr., Warszawa, PIW, 1976, ISBN 83-95-12001-6

np. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Integracja europejska: Rozwój rynków, wyd. 2 zmien. i uzup., 2002, ISBN 83-01-13595-6

2. Opis dla książki więcej niż 3 autorów lub pod redakcją

 • Tytuł, pod red. Imię i Nazwisko redaktora, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, ISBN

np. Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, wyd. 8 rozsz., Warszawa, 1981, ISBN 83-85904-38-7

lub

np. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Ireneusz Ihnatowicz (i in.), wyd. 3 popr., 1996, ISBN 83-05-12846-6

3. Opis bibliograficzny fragmentu w książce

 • Autor, Tytuł, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN, zakres stron

np. Polański Edward, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, wyd. 2 zmien., Warszawa,1995, ISBN 83-85904-38-7, s. 37-39

4. Opis bibliograficzny rozdziału książki

 • Autor rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Tytuł książki, Autor książki, wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania, ISBN, oznaczenie tomu, strony

np. Kowalczyk A., Myśli o Rodzinnej Europie, W: Glosariusz od Młodej Polski do Współczesności, pod red. T. Patrzałka, Wrocław, 1995, ISBN ISBN 83-6754-23-56, s. 223-230

np. Stachura Edward, Wielki Testament, W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, wybór Marek Wawrzkiewicz, wyd. 5, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999, ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

lub

 • Autor książki, Tytuł książki, wydanie, rok wydania, ISBN, Tytuł rozdziału, numery stron

np. Kochanowski Jan, Fraszki, Wyd. 3 przejrz., 1998, ISBN 83-85904-38-7, Do gór i lasów, s. 113-114

5. Opis artykułu w czasopiśmie

 • Autor artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma" , oznaczenie roku, nr czasopisma, strony

np. Wroński Dariusz, Perły z polskich rzek, „Wiedza i Życie”, 2003, nr 10, s. 56-59

6. Opis dokumentu elektronicznego

Elementy opisu:

 1. Autor
 2. Tytuł
 3. Nośnik w nawiasie kwadratowym [CD-ROM], [online]
 4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright, data aktualizacji) - o ile można ustalić
 5. Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego)
 6. Warunki dostępu (dla dokumentów on-line)

Książka na płycie CD-ROM:

np. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź, Promedia CD, 1998, ISBN 83-7231-3.

Książka w Internecie:

np. Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [online], [dostęp 19 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

Strona www:

np. Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej, [dostęp 4 lutego 2005], dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/.

np. Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków, Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005], dostępny w Internecie: http://www.stary-teatr.Krakow.pl/ramki7.htm

np. Akademia Pedagogiczna (Kraków), Wirtualna historia książek i bibliotek [online], ostatnia aktualizacja 29.10.2002, [dostęp: 13 lutego 2004], dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

np. Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm, ISSN 1509-6726.

np. Morawska Maria, Opis bibliograficzny, W: Biblioteka w Szkole, Forum ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008], dostępny w Internecie, (forum internetowe)

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

Recenzje

Joe Alex „Śmierć mówi w moim imieniu”

Dość przykra historia: w teatrze, w czasie przedstawienia zostaje zamordowany aktor. Znienawidzony przez wszystkich, chamski mężczyzna, którego ulubionym zajęciem jest rujnowania życia innych. Większą część książki zajmuje odkrywanie wszystkich perypetii życiowych ofiary. Autor książki na bardzo bujną wyobraźnię. Biednemu aktorowi przypisał nieślubną córkę, kilka szantaży, wiele romansów, niesamowity talent, chorobę umysłową i wiele innych. Ogólnie rzecz biorąc: książka jest strasznie zagmatwana, ale jakże wciągająca!